HP Z210 user manual download (Page 32 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 66
Een configuratieprogramma van een andere fabrikant gebruiken
Grafische kaarten van andere fabrikanten worden mogelijk geleverd inclusief een
monitorconfiguratieprogramma. Bij installatie wordt dit programma geïntegreerd in Windows. U kunt
het programma selecteren en het gebruiken om meerdere monitoren voor het workstation te
configureren.
Raadpleeg de documentatie bij de grafische kaart voor instructies voor het gebruik van het
monitorconfiguratieprogramma.
OPMERKING:
Voor sommige configuratiehulpmiddelen van andere merken is het noodzakelijk om
monitoren eerst in te schakelen in Windows voordat het hulpmiddel kan worden gebruikt. Raadpleeg
voor meer informatie de documentatie bij uw videokaart.
OPMERKING:
Monitorconfiguratieprogramma's zijn vaak ook beschikbaar op de HP support
website.
Raadplegen de
Linux gebruikershandleiding
voor instructies over het gebruik van Linux bij het
configureren van monitoren voor het workstation.
Het monitorscherm instellen (alleen Microsoft besturingssystemen)
U kunt het monitormodel, de vernieuwingsfrequentie, schermresolutie, kleurinstellingen, tekengrootte en
energiebeheerinstellingen handmatig selecteren of wijzigen.
Rechtsklik op het bureaublad van Windows als u de beeldscherminstellingen wilt wijzigen en klik op
Schermresolutie
in Microsoft® Windows® 7 Professional/Ultimate.
Meer informatie over het instellen van het monitorscherm vindt u hier:
Online documentatie die bij de grafische controller wordt geleverd
Documentatie die bij de monitor is inbegrepen
Toegankelijkheid
HP zet zich in om producten, diensten en informatie te ontwikkelen die gemakkelijker toegankelijk zijn
voor alle klanten, inclusief klanten met fysieke of leeftijdgerelateerde beperkingen. HP producten
waarop Microsoft Windows is voorgeïnstalleerd, zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en
zijn getest met toonaangevende producten op het gebied van aanpassingen voor mensen met een
functiebeperking. Zie
accessibility
voor meer informatie.
Beveiliging
Sommige HP workstations hebben een slot op het zijpaneel. De sleutel voor dit slot wordt meegeleverd
en is bevestigd aan het achterpaneel van de workstationbehuizing.
Het workstation heeft diverse veiligheidskenmerken die het risico op diefstal verkleinen of waarschuwen
tegen inbraak in de behuizing. Raadpleeg de
Maintenance and Service Guide
voor informatie over
extra hardware- en softwarebeveiliging die beschikbaar is voor uw systeem.
24
Hoofdstuk 3
Het workstation installeren
NLWW
Sample