HP Z210 user manual download (Page 31 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 66
Monitoren aansluiten
OPMERKING:
Door HP ondersteunde videokaarten ondersteunen doorgaans minimaal twee
monitoren, zoals uit dit gedeelte blijkt; sommige ondersteunde kaaarten ondersteunen meer monitoren.
Raadpleeg de documentatie bij de videokaart voor meer informatie.
1.
Sluit (zo nodig) de monitorkabeladapters (1) aan op het werkstation. Sluit vervolgens de juiste
monitorkabels aan op de adapters (2) of rechtstreeks op de videokaart, zoals weergegeven in de
volgende afbeelding.
Afbeelding 3-8
De kabels op het workstation aansluiten
2.
Sluit de andere uiteinden van de grafische kabels aan op de monitoren, zoals hieronder getoond.
Afbeelding 3-9
Kabels op de monitoren aansluiten
3.
Sluit het ene uiteinde van het monitornetsnoer aan op de monitor en het andere uiteinde op een
geaard stopcontact.
Monitoren configureren met een Microsoft® besturingssysteem
Raadpleeg de Microsoft Help of de Microsoft website voor configuratieprocedures voor monitoren.
NLWW
Monitoren toevoegen
23
Sample