HP Z210 user manual download (Page 28 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 66
videokaarten. In de praktijk is het maximumaantal videokaarten bovendien veelal
beperkt tot twee per computer. Raadpleeg het gedeelte
Het juiste uitbreidingskaartslot
vinden
op pagina
39
om te controleren of het plaatsen van een nieuwe videokaart in
uw computer mogelijk is.
3.
Als u hebt vastgesteld dat u een nieuwe videokaart of nieuwe videokaarten moet plaatsen:
a.
Bepaal welke door HP ondersteunde videokaart het beste aansluit bij uw behoeften, rekening
houdend met het aantal monitoren, de compatibiliteit met de monitoren die u wilt gaan
gebruiken, en de gewenste prestaties. Voor meer informatie over ondersteunde videokaarten
raadpleegt u
Ondersteunde videokaarten vinden
op pagina
20
.
b.
Zorg ervoor dat u de juiste stuurprogramma's hebt geïnstalleerd voor de videokaart.
c.
Installeer de eerste videokaart volgens de instructies in deze handleiding. (Zie
PCI/PCIe-
apparaten installeren
op pagina
39
.)
d.
Configureer de monitor in Windows (zie
Monitoren configureren met een Microsoft®
besturingssysteem
op pagina
23
) of met een ander configuratiehulpmiddel (zie
Een
configuratieprogramma van een andere fabrikant gebruiken
op pagina
24
).
TIP:
Om het oplossen van mogelijke problemen te vereenvoudigen, installeert u de
monitoren één voor één. Met andere woorden: installeer de eerste monitor, en controleer
vervolgens meteen of de kaart, de verbinding en de monitor zelf naar behoren functioneren.
Pas daarna gaat u verder met de tweede monitor.
Ondersteunde videokaarten vinden
Voor meer informatie over videokaarten die door uw computer worden ondersteund:
1.
Ga naar:
go/quickspecs
2.
klik in het linker navigatiedeelvenster onder
Quickspecs
op uw regio (bijvoorbeeld
Worldwide
).
3.
Klik nadat de pagina opnieuw is geladen op
Workstations
in het linker navigatiedeelvenster.
Hiermee geeft u een overzichtspagina voor HP werkstations weer.
4.
Klik op het model van uw werkstation, bijvoorbeeld
HP Z210 Workstation
, en kies HTML of
PDF.
5.
Klik in het document dat verschijnt op
Technical Specifications-Graphics
. Hiermee geeft u
uitgebreide technische informatie weer over de videokaarten die door uw werkstation worden
ondersteund.
Videokaarten aansluiten op monitorconnectoren
De volgende tabel toont de mogelijke monitorconfiguraties.
Interfaceconnector videokaart
Monitorconnector
VGA
DVI
D
ISPLAY
P
ORT
(DP)
20
Hoofdstuk 3
Het workstation installeren
NLWW
Sample