HP Z210 user manual download (Page 24 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 66
3.
Sluit het netsnoer aan:
Afbeelding 3-3
Het netsnoer aansluiten
WAARSCHUWING!
Doe het volgende om het risico op elektrische schokken of schade aan de
apparatuur te beperken:
• Sluit het netsnoer aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
• Haal de stekker uit het stopcontact (in plaats van het netsnoer uit de computer te nemen) als u de
computer wilt afsluiten van netstroom.
• Als het netsnoer voorzien is van een stekker met drie pinnen, moet u het aansluiten op een
geaard 3-pins stopcontact. Hef de aarding van het netsnoer niet op door het op een 2-pins
adapter aan te sluiten. De randaardepin is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
OPMERKING:
Nadat u de workstationhardware heeft geïnstalleerd, sluit u andere randapparatuur
(bijvoorbeeld een printer) aan volgens de instructies bij het apparaat.
Converteren naar desktopconfiguratie
Het Z210 Convertible Mini Tower (CMT) werkstation kan worden bediend in de configuratie minitower
of desktop. Voer de volgende stappen uit om te converteren naar desktopconfiguratie:
OPMERKING:
Raadpleeg de
Maintenance and Service Guide
van het workstation voor
gedetailleerde installatiegegevens.
1.
Bereid het werkstation voor de installatie van onderdelen voor (zie
Het workstation voorbereiden
op de installatie van de onderdelen
op pagina
32
).
2.
Verwijder het voorpaneel van het workstation.
16
Hoofdstuk 3
Het workstation installeren
NLWW
Sample