HP Z210 user manual download (Page 23 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 66
Zorg ervoor dat de temperatuur van de omgevingslucht rond het werkstation binnen de
gespecificeerde limiet blijft.
OPMERKING:
De bovengrens van 35 °C is slechts geldig tot een hoogte van 1.524 m. Voor
locaties die zich boven 1.524 m bevinden, moet deze waarde voor elke 304,8 m met 1°C
worden verlaagd. Op 3.048 m hoogte is de maximaal toegestane temperatuur van de
omgevingslucht dus 30 °C.
Zorg bij installatie in een kast voor voldoende ventilatie in de kast en zorg ervoor dat de
temperatuur in de kast niet hoger is dan de gespecificeerde limiet.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en de luchtgaten nooit geblokkeerd zijn. Zo voorkomt u
dat de binnenkomende of uitgaande luchtstroom van het werkstation wordt belemmerd (zie de
volgende afbeelding).
Afbeelding 3-2
Goede plaatsing van het werkstation
Installatieprocedures
WAARSCHUWING!
U beperkt het risico op elektrische schokken of schade aan de apparatuur als
volgt:
— Schakel de aarding van de netsnoerstekker niet uit. De geaarde stekker is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.
— Sluit net netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.
U installeert het workstation als volgt:
1.
Nadat u het werkstation hebt uitgepakt, plaatst u het systeem in een goed geventileerde ruimte.
2.
Sluit de muis en het toetsenbord aan op het workstation.
Informatie over de positie van de connectoren is te vinden in het gedeelte over connectoren op het
achterpaneel in dit document.
NLWW
Installatieprocedures
15
Sample