HP Z210 user manual download (Page 22 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 66
3
Het workstation installeren
In dit hoofdstuk wordt de installatie van het workstation beschreven. Het bevat de volgende
onderwerpen:
Onderwerpen
Goede ventilatie waarborgen
op pagina
14
Installatieprocedures
op pagina
15
Converteren naar desktopconfiguratie
op pagina
16
Monitoren toevoegen
op pagina
18
Toegankelijkheid
op pagina
24
Beveiliging
op pagina
24
Productrecycling
op pagina
25
Goede ventilatie waarborgen
Een goede ventilatie van het systeem is belangrijk voor de werking van het werkstation. Volg deze
richtlijnen om een goede ventilatie te waarborgen:
Plaats het werkstation op een stevige, vlakke ondergrond.
Plaats het werkstation in een goed geventileerde ruimte. Zorg voor ten minste 15 centimeter ruimte
aan de voor- en achterkant van het werkstation, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.
Uw werkstation kan er iets anders uitzien dan het model in de afbeelding.
Afbeelding 3-1
Goede ventilatie van het werkstation
14
Hoofdstuk 3
Het workstation installeren
NLWW
Sample