HP Z210 user manual download (Page 14 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 66
Productdiagnose
Tabel 1-4
Productdiagnose
Onderwerp
Plaats
Diagnoseprogramma's
Het hulpprogramma HP Vision Diagnostics is te vinden op
de harde schijf van het werkstation (onder
C:
\VisionDiagnostics
) als een ISO-image dat u op cd kunt
branden, of u kunt het downloaden van de HP web site.
Zie voor informatie over het gebruik van dit
hulpprogramma de sectie waarin HP Vision Diagnostics
wordt besproken in de
Maintenance and Service Guide
van het werkstation.
Definities van geluidssignalen en
LED-codes
Raadpleeg het desbetreffende gedeelte in de
Maintenance
and Service Guide
van het werkstation voor uitgebreide
informatie over de geluidssignalen en diagnoselampjes
(LED's) van het werkstation.
Productupdates
Tabel 1-5
Productupdates
Onderwerp
Plaats
Updates van stuurprogramma's
en BIOS
Raadpleeg
go/workstation_swdrivers
om na te gaan of u beschikt over de nieuwste
stuurprogramma's voor het werkstation.
Ga als volgt te werk om tijdens het opstarten de actuele BIOS
van het werkstation te bepalen:
1.
Start het werkstation en wacht totdat de aanwijzing
F10=Setup rechtsonder op het scherm verschijnt.
2.
Druk op
F10
om F10 Setup te starten.
Computerinstellingen (F10) toont de BIOS-versie van de
computer onder
Bestand > Systeeminformatie
.
3.
Noteer de BIOS-versie zodat u deze kunt vergelijken met
de BIOS-versies op de HP website.
Besturingssystemen
Voor meer informatie over welke besturingssystemen op HP
werkstations worden ondersteund, raadpleegt u
go/wsos
.
Voor alle Windows besturingssystemen zie
support
.
Raadpleeg
linux
voor informatie over het
gebruik van Linux.
6
Hoofdstuk 1
HP resources zoeken
NLWW
Sample