HP Z210 user manual download (Page 69 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 70
Indeks
A
aktualizacja stacji roboczej
aktualizacja po pierwszym
uruchomieniu
30
aktualizacja sterowników
31
aktualizacja systemu BIOS
30
B
BIOS
aktualizacja
30
okre
ś
lanie wersji
30
Boczne panele dost
ę
pu
Zdejmowanie
34
D
dysk twardy
instalacja
44
konfiguracja
44
F
Funkcje produktu
Podzespo
ł
y komputera
8, 11
Podzespo
ł
y na panelu
przednim
9, 13
Podzespo
ł
y na panelu tylnym
10, 14
H
HP Recovery Manager
33
I
instalacja
dysk twardy
44
karty PCI/PCIe
41
karty rozszerze
ń
41
Nap
ę
d optyczny
53
pami
ęć
39
sprz
ę
t
34
instalacja stacji roboczej
dostosowywanie
wy
ś
wietlacza
25
pod
łą
czanie monitorów
19
procedury konfiguracyjne
16
u
ł
atwienia dla
niepe
ł
nosprawnych
25
zabezpieczenia
25
Instalacja stacji roboczej
Zapewnienie odpowiedniej
wentylacji
15
instalacja systemu operacyjnego
Microsoft Windows
27
Red Hat Linux
28
instalacja systemu operacyjnego;
Novell SLED
29
instalowanie pami
ę
ci
38
K
karta rozszerze
ń
identyfikacja gniazda
41
instalacja
41
karty graficzne
typy
22
M
Microsoft Windows
instalacja
27
przesy
ł
anie plików
28
monitory
karty graficzne
22
pod
łą
czanie
24
regulacja wy
ś
wietlacza
25
Monitory
Konfiguracja
24
N
Nap
ę
d optyczny
instalacja
53
Novell SLED
instalacja
29
przywracanie
33
O
oprogramowanie
zamawianie
32
Os
ł
ona gniazda rozszerze
ń
Zdejmowanie
34
P
pami
ęć
instalacja
39
Podzespo
ł
y stacji roboczej
8
Pokrywa przednia
Zdejmowanie
34
przywracanie systemu
operacyjnego
32
Przywracanie systemu
operacyjnego
Metoda przywracania
32
R
Red Hat Linux
instalacja
28
S
sprz
ę
t
demonta
ż
34
Stacja robocza
Przygotowanie do instalacji
podzespo
ł
ów
34
sterowniki
aktualizacja
27, 31
instalacja
27
W
Wentylator pami
ę
ci
Zdejmowanie
34
Wentylator systemu
Zdejmowanie
34
Windows Vista
instalacja
27
Windows XP
instalacja
27
wsparcie
Lokalizowanie zasobów HP
1
Wspornik karty rozszerze
ń
Zdejmowanie
34
Z
zasoby HP
Aktualizacje produktu
7
Diagnostyka produktu
7
Dokumentacja produktu
5
PLWW
Indeks
61
Sample