HP Z210 user manual download (Page 56 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 70
2.
Odchyl klatk
ę
nap
ę
du do pozycji pionowej.
Rysunek 9-4
Obrót klatki dysków w gór
ę
3.
Odchyl zasilacz do pozycji pionowej. Dysk twardy jest umieszczony pod zasilaczem.
Rysunek 9-5
Obrót zasilacza do góry
48
Rozdzia
ł
9
Instalacja dysków twardych
PLWW
Sample