HP Z210 user manual download (Page 54 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 70
2.
Wybierz wn
ę
k
ę
nap
ę
du, w której zostanie zainstalowany dysk twardy i wyjmij szyn
ę
mocuj
ą
c
ą
.
Rysunek 9-1
Wyjmowanie szyny mocuj
ą
cej
3.
Wsu
ń
dysk twardy w szyn
ę
mocuj
ą
c
ą
, tak jak to pokazano na rysunku.
Rysunek 9-2
Instalacja dysku w
ł
o
ż
onego w szyn
ę
mocuj
ą
c
ą
46
Rozdzia
ł
9
Instalacja dysków twardych
PLWW
Sample