HP Z210 user manual download (Page 5 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 70
Spis tre
ś
ci
1
Lokalizowanie zasobów HP
..............................................................................................
1
Informacje o produkcie
.............................................................................................................
2
Wsparcie dla produktu
.............................................................................................................
3
Dokumentacja produktu
............................................................................................................
5
Diagnostyka produktu
...............................................................................................................
7
Aktualizacje produktu
...............................................................................................................
7
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
................................................................................................
8
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 CMT
..................................................................................
8
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 CMT
.........................................................
8
Podzespo
ł
y przedniego panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
........................................
9
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
...........................................
10
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 SFF
..................................................................................
11
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 SFF
.........................................................
12
Elementy panelu przedniego stacji roboczej HP Z210 SFF
...........................................
13
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 SFF
.............................................
14
3
Instalacja stacji roboczej
.................................................................................................
15
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
......................................................................................
15
Procedury konfiguracyjne
........................................................................................................
16
Konfiguracja desktop
..............................................................................................................
17
Dodawanie monitorów
...........................................................................................................
19
Korzystanie ze zintegrowanej karty graficznej
............................................................
19
Planowanie dodatkowych monitorów
........................................................................
20
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart graficznych
..........................................................
22
Dopasowywanie kart graficznych do z
łą
czy monitora
.................................................
22
Identyfikowanie wymaga
ń
dotycz
ą
cych pod
ą
czania monitora
.....................................
23
Pod
łą
czanie monitorów
...........................................................................................
24
Konfigurowanie monitorów przy u
ż
yciu systemów operacyjnych firmy Microsoft®
..........
24
U
ż
ywanie narz
ę
dzia konfiguracji na karcie graficznej innego producenta
.....................
25
Dostosowywanie wy
ś
wietlacza monitora (funkcja dost
ę
pna tylko w systemach
operacyjnych firmy Microsoft)
...................................................................................
25
U
ł
atwienia dla niepe
ł
nosprawnych
..........................................................................................
25
Zabezpieczenia
.....................................................................................................................
25
Recykling produktów
..............................................................................................................
26
4
Instalacja systemu operacyjnego
....................................................................................
27
Instalacja systemu operacyjnego firmy Microsoft
........................................................................
27
PLWW
v
Sample