HP Z210 user manual download (Page 45 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 70
7.
(Tylko modele HP Z210 SFF) Obró
ć
zasilacz do pozycji pionowej.
Stacja robocza jest gotowa do instalacji podzespo
ł
ów. Dalsze procedury opisano w kolejnych
rozdzia
ł
ach.
PLWW
Przygotowanie stacji roboczej do instalacji podzespo
ł
u
37
Sample