HP Z210 user manual download (Page 44 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 70
5.
(Tylko modele HP Z210 CMT) Usu
ń
pokryw
ę
przedni
ą
, tak jak to pokazano na rysunku.
Unie
ś
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (1) i obró
ć
przedni
ą
pokryw
ę
, aby zdj
ąć
j
ą
z obudowy (2).
6.
(Tylko modele HP Z210 SFF) Obró
ć
przedni
ą
ram
ę
nap
ę
dów do pozycji pionowej.
36
Rozdzia
ł
6
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
PLWW
Sample