HP Z210 user manual download (Page 43 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 70
Z210 CMT
Z210 SFF
Odci
ą
gnij do góry uchwyt (1), przesu
ń
1,27 cm pokryw
ę
(0,5 cala) ku ty
ł
owi systemu (2) i obró
ć
pokryw
ę
, aby
zsun
ąć
j
ą
z obudowy (3).
Unie
ś
uchwyt bocznego panelu dost
ę
powego (1) i zdejmij
panel (2).
4.
Podnie
ś
zacisk ustalaj
ą
cy karty rozszerze
ń
i zdejmij os
ł
on
ę
gniazda karty rozszerze
ń
, jak
przedstawiono na ilustracjach (je
ś
li jest to konieczne).
Z210 CMT
Z210 SFF
Otwórz zacisk mocuj
ą
cy karty, przyciskaj
ą
c do do
ł
u w
miejscach oznaczonych na zielono (1), a nast
ę
pnie wyjmij
os
ł
on
ę
gniazda z obudowy (2).
Unie
ś
zacisk przytrzymuj
ą
cy kart
ę
w zielonych punktach
dotykowych, a nast
ę
pnie wyjmij os
ł
on
ę
gniazda z
obudowy.
PLWW
Przygotowanie stacji roboczej do instalacji podzespo
ł
u
35
Sample