HP Z210 user manual download (Page 34 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 70
Recykling produktów
Firma HP zach
ę
ca klientów do recyklingu zu
ż
ytego sprz
ę
tu elektronicznego, oryginalnych kaset
drukarek HP oraz akumulatorów.
Informacje na temat recyklingu elementów lub produktów firmy HP mo
ż
na znale
źć
pod adresem
go/recycle
.
26
Rozdzia
ł
3
Instalacja stacji roboczej
PLWW
Sample