HP Z210 user manual download (Page 22 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 70
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 SFF
Poni
ż
szy rysunek przedstawia tylny panel typowej stacji roboczej HP Z210 SFF.
Rysunek 2-6
Tylny panel stacji roboczej HP Z210 SFF
UWAGA:
Oznaczenia z
łą
cz na tylnym panelu wykorzystuj
ą
ikony i kolory uznane za standardowe.
Tabela 2-6
Podzespo
ł
y na panelu tylnym
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
1
Z
łą
cze sieciowe RJ-45
6
Z
łą
cze DisplayPort (DP)
2
Port szeregowy
7
Wyj
ś
cie dla monitorów VGA
3
Z
łą
cze myszy PS/2 (zielone)
8
Z
łą
cze klawiatury w standardzie PS/2
(fioletowe)
4
Z
łą
cze przewodu zasilania
9
Z
łą
cze wyj
ś
cia liniowego audio
(zielone)
5
Porty USB 2.0 (6)
10
Z
łą
cze liniowego wej
ś
cia audio
(niebieskie)
14
Rozdzia
ł
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
PLWW
Sample