HP Z210 user manual download (Page 20 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 70
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 SFF
Na ilustracji przedstawiono podzespo
ł
y obudowy typowej stacji roboczej Z210 SFF. Konfiguracje
nap
ę
dów mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
.
Rysunek 2-4
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 SFF
Tabela 2-4
Opis podzespo
ł
ów komputera
Elem
ent
Opis
Elem
ent
Opis
1
Panel dost
ę
pu
8
Wentylator systemu
2
Procesor (CPU)
9
Obudowa
3
Radiator
10
Pokrywa przednia
4
Modu
ł
pami
ę
ci (DIMM)
11
G
ł
o
ś
nik
5
P
ł
yta g
ł
ówna
12
Nap
ę
d optyczny
6
Dysk twardy
13
Dodatkowy czytnik no
ś
ników lub
drugi dysk twardy
7
Prowadnik wylotu powietrza
14
12
Rozdzia
ł
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
PLWW
Sample