HP Z210 user manual download (Page 19 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 70
Tabela 2-3
Podzespo
ł
y na panelu tylnym (ci
ą
g dalszy)
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
3
Otwór na uniwersalny zacisk obudowy
10
Porty USB 2.0 (4)
4
Gniazdo linki blokuj
ą
cej
11
Porty USB 2.0 (2)
5
Ucho na k
ł
ódk
ę
12
Z
łą
cze DisplayPort (DP)
6
Z
łą
cze sieciowe RJ-45
13
Z
łą
cze DVI-I
7
Z
łą
cze liniowego wej
ś
cia audio
(niebieskie)
14
Z
łą
cze klawiatury w standardzie PS/2
(fioletowe)
15
Z
łą
cze przewodu zasilania
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 SFF
Ta cz
ęść
opisuje podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 Small Form Factor (SFF), w tym z
łą
cza na
przednim i tylnym panelu.
Kompletne i aktualne informacje na temat obs
ł
ugiwanych akcesoriów i podzespo
ł
ów tego komputera
s
ą
dost
ę
pne pod adresem
.
PLWW
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 SFF
11
Sample