HP Z210 user manual download (Page 17 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 70
Tabela 2-1
Opis podzespo
ł
ów stacji roboczej HP Z210 CMT
Elem
ent
Opis
Elem
ent
Opis
1
Zasilanie
8
Modu
ł
pami
ę
ci (DIMM)
2
Boczne panele dost
ę
pu
9
karta PCIe
3
Tylny wentylator
10
karta PCI
4
Nap
ę
d optyczny
11
G
ł
o
ś
nik
5
Radiator procesora
12
Dysk twardy
6
Procesor (CPU)
13
Pokrywa przednia
7
P
ł
yta g
ł
ówna
14
Obudowa
Podzespo
ł
y przedniego panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
Na ilustracji przedstawiono przedni panel typowej stacji roboczej HP Z210 CMT. Konfiguracje
nap
ę
dów mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
.
Rysunek 2-2
Przedni panel stacji roboczej HP Z210
Tabela 2-2
Z
łą
cza na przednim panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
1
System r
ę
cznego wysuwania nap
ę
du
optycznego
6
Z
łą
cze s
ł
uchawek
PLWW
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 CMT
9
Sample