HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 9 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 59
Izvor
Sadržaj
Ograni
č
eno jamstvo
*
Kako biste pristupili ovom vodi
č
u, odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na zaslonu Start, odaberite
Moje ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Jamstvo i servisi
,
ili idite na stranicu
go/
orderdocuments
.
Detaljne informacije o jamstvu za ovo ra
č
unalo.
*HP-ovo ograni
č
eno jamstvo koje se primjenjuje izri
č
ito na vaš proizvod priloženo je uz korisni
č
ke priru
č
nike na ra
č
unalu i/ili
se nalazi na CD-u ili DVD-u priloženom u paketu. U nekim državama/regijama HP u paketu isporu
č
uje i tiskani primjerak HP-
ova ograni
č
enog jamstva. U državama/regijama u kojima se jamstvo ne isporu
č
uje u tiskanom obliku, tiskani primjerak
možete zatražiti na adresi
go/orderdocuments
ili pišite na sljede
ć
u adresu:
Sjeverna Amerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, SAD
Europa, Bliski istok i Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
Pacifi
č
ka Azija
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Kada zatražite tiskani primjerak jamstva, navedite broj proizvoda, razdoblje jamstva (otisnuto na naljepnici servisne oznake),
ime i poštansku adresu.
VAŽNO:
Svoj proizvod marke HP NE vra
ć
ajte na adrese navedene iznad. Za podršku iz SAD-a idite na stranicu
go/contactHP
. Za podršku širom svijeta idite na stranicu
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Dodatni resursi tvrtke HP
3
Sample