HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 8 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 59
Dodatni resursi tvrtke HP
Ve
ć
ste koristili opciju
Upute za postavljanje
kako biste uklju
č
ili ra
č
unalo i pronašli ovaj vodi
č
. Kako
biste pronašli detalje o proizvodu, informacije s uputama i više, upotrijebite ovu tablicu.
Izvor
Sadržaj
Upute za postavljanje
Pregled postavljanja ra
č
unala i zna
č
ajki.
Vodi
č
za
osnove sustava Windows 8
Pregled korištenja sustava Windows 8.
Pomo
ć
i podrška
Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite opciju
Pomo
ć
i podrška
. Za podršku iz SAD-a idite na
stranicu
go/contactHP
. Za podršku
širom svijeta idite na stranicu
country/us/en/wwcontact_us.html
.
Širok raspon uputa i savjeta za rješavanje problema.
Video zapisi s uputama
Posjetite
supportvideos
(samo
engleski)
Video zapisi s uputama za korištenje zna
č
ajki vašeg ra
č
unala.
Priru
č
nik za nadogradnju i servis
Za podršku iz SAD-a idite na stranicu
go/contactHP
. Za podršku širom
svijeta idite na stranicu
country/
us/en/wwcontact_us.html
.
Upute za nadogradnju ili zamjenu dijelova vašeg ra
č
unala.
Rješavanje problema
Pogledajte
Rješavanje problema
na stranici
42
u
ovom vodi
č
u radi dodatnih informacija.
Rješenja za sljede
ć
e probleme:
Problemi s beži
č
nim povezivanjem
Poteško
ć
e s napajanjem
Problemi sa zaslonom
Problemi s tipkovnicom i mišem
Problemi sa zvukom
Problemi sa softverom
Priru
č
nik za sigurnost i udobnost
Kako biste pristupili ovom vodi
č
u, odaberite opciju
HP
Support Assistant
na zaslonu Start, odaberite
Moje
ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Korisni
č
ki priru
č
nici
, ili
idite na stranicu
ergo
.
Ispravno postavljanje radne stanice.
Smjernice za položaj tijela i radne navike koje pove
ć
avaju
udobnost i smanjuju opasnost od ozljeda.
Informacije o elektri
č
noj i mehani
č
koj sigurnosti.
Web stranica za podršku širom svijeta
Kako biste dobili podršku na vašem jeziku, idite na
stranicu
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Pristupite sljede
ć
im opcijama podrške:
Razgovor putem Interneta s HP-ovim tehni
č
arom.
Podrška putem e-pošte.
Telefonski brojevi podrške.
Lokacije HP-ovih servisnih centara.
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
Kako biste pristupili ovom vodi
č
u, odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na zaslonu Start, odaberite
Moje ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Korisni
č
ki
priru
č
nici
.
Važne regulatorne napomene.
2
Poglavlje 1
Ispravno pokretanje
Sample