HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 7 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 59
1
Ispravno pokretanje
Ovo ra
č
unalo snažan je alat koji je dizajniran kako bi poboljšao vaš rad i zabavu. Kako bi svoje
ra
č
unalo najbolje iskoristili, pro
č
itajte ovo poglavlje kako biste nau
č
ili o najboljim praksama nakon
postavljanja, o zabavnim stvarima koje možete raditi sa svojim ra
č
unalom i o tome gdje možete dobiti
više informacija od HP-a.
Najbolji postupci
Nakon postavljanja i registriranja ra
č
unala preporu
č
ujemo sljede
ć
e korake:
SAVJET:
Kako biste se brzo vratili na zaslon ra
č
unala Start iz otvorene aplikacije ili radne površine
sustava Windows, pritisnite tipku logotipa Windows
on your keyboard. Ponovno pritiskanje
logotipa Windows vratit
ć
e vas na prethodni zaslon.
Ako to ve
ć
niste u
č
inili, povežite se s oži
č
enom ili beži
č
nom mrežom. Pojedinosti potražite u
odjeljku
Povezivanje s mrežom
na stranici
11
.
Upoznajte se s hardverom i softverom ra
č
unala. Za više informacija idite na
Upoznavanje
ra
č
unala
na stranici
4
i
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
na stranici
15
.
Izradite sigurnosnu kopiju hard diska tako da izradite disk za oporavak. Pogledajte
Izrada
sigurnosne kopije, vra
ć
anje i oporavak
na stranici
36
.
Zabavne stvari koje možete
č
initi
Znate da na ra
č
unalu možete pogledati video zapis YouTubea. No jeste li znali da svoje
ra
č
unalo možete povezati i na digitalnu upravlja
č
ku kutiju ili igra
ć
u konzolu? Za više informacija
pogledajte
Povezivanje HDMI ure
đ
aja
na stranici
16
.
Znate da na ra
č
unalu možete slušati glazbu. No jeste li znali da na ra
č
unalo možete i beži
č
no
prenositi radio uživo i slušati glazbu ili radio emisije iz cijelog svijeta? Pogledajte odjeljak
Upotreba zvuka
na stranici
15
.
Iskusite glazbu na na
č
in koji je izvo
đ
a
č
htio, s duboko kontroliranim basom i
č
istim, jasnim
zvukom. Pogledajte
Upotreba programa Beats Audio
na stranici
16
.
Za bolju kontrolu nad slikama i stranicama teksta upotrijebite beži
č
nu podlogu i nove dodirne
pokrete sustava Windows 8. Pogledajte
Korištenje dodirnih gesta podloge
na stranici
18
.
Najbolji postupci
1
Sample