HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 52 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 59
Problemi s tipkovnicom, mišem i podlogom
Pobrinite se da koristite beži
č
nu tipkovnicu ili beži
č
ni miš unutar raspona prijemnika.
Osigurajte da se miš ne nalazi u stanju mirovanja koje nastupa nakon 20 minuta neaktivnosti.
Kliknite lijevu tipku miša da biste ga ponovno aktivirali.
Zamijenite baterije u tipkovnici i mišu.
Izvadite beži
č
ni USB prijemnik na dnu postolja, a zatim ga ponovno umetnite. Ponovno uparite
tipkovnicu i miš s prijemnikom.
NAPOMENA:
Ilustracije ispod mogu izgledati malo druga
č
ije od vaše beži
č
ne tipkovnice, miša
i podloge.
VAŽNO:
Tijekom tih koraka postavite beži
č
nu tipkovnicu, miš i podlogu na istu razinu kao i
prijemnika.
Kako biste uparili beži
č
nu tipkovnicu, miš i podlogu:
1.
Odvojite prijemnik od USB priklju
č
ka na dnu postolja ra
č
unala, a zatim ga ponovno povežite.
Pogledajte
Donji
na stranici
10
za mjesto USB priklju
č
ka.
2.
Provjerite je li miš na
(1)
te pritisnite i držite gumb Poveži
(2)
5 do 10 sekundi, dok LED svjetlo
na prijemniku svijetli ili prestane bljeskati. Kako biste potvrdili vezu, pomaknite miš i provjerite
odaziv na zaslonu.
3.
Nakon što je veza s mišem uspostavljena, završite sljede
ć
e korake kako biste uparili tipkovnicu i
podlogu.
46
Poglavlje 10
Rješavanje problema
Sample