HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 51 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 59
Ra
č
unalo ne reagira
Upotrijebite Windows Upravitelj zadataka kako biste zatvorili sve programe koji ne reagiraju.
1.
Pritisnite tipke
ctrl
+
alt
+
delete
.
2.
Kliknite
Upravitelj zadataka
.
3.
Odaberite bilo koji program koji ne reagira, a zatim kliknite na
Završi zadatak
.
Ako zatvaranje programa ne radi, ponovno pokrenite ra
č
unalo.
1.
Pritisnite tipke
ctrl
+
alt
+
delete
.
2.
Kliknite na ikonu
Napajanje
, a zatim kliknite
Ponovno pokreni
. Ili pritisnite i držite gumb za
napajanje na ra
č
unalu oko 5 ili više sekundi kako bi se ra
č
unalo isklju
č
ilo, a zatim pritisnite gumb
za napajanje kako bi se ra
č
unalo uklju
č
ilo.
Ra
č
unalo se neo
č
ekivano isklju
č
uje
Ra
č
unalo je možda u prekomjerno vru
ć
oj okolini. Isklju
č
ite ga i pustite ga da se ohladi.
Provjerite da otvori za prozra
č
ivanje ra
č
unala nisu blokirani i da unutarnji ventilator radi.
Pogledajte
Upoznavanje ra
č
unala
na stranici
4
za mjesto otvora za ventilaciju ra
č
unala.
Problemi u vezi opcije Setup Utility
Ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opciju Setup Utility
Ako ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opciju Setup Utility kada pritisnete
f10
, pritisnite
fn
+
f lock
, a zatim ponovno
pokrenite Setup Utility.
Problemi sa zaslonom
Zaslon je prazan
Iza
đ
ite iz stanja mirovanja kako biste ponovno prikazali sliku zaslona.
Kratko pritisnite gumb za napajanje.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili dodirnite podlogu.
Pritisnite razmaknicu.
Pritisnite tipku
esc
.
Pritisnite gumb za napajanje kako biste uklju
č
ili ra
č
unalo.
Slike na zaslonu su prevelike ili premale, ili su slike zamagljene
Podesite postavke razlu
č
ivosti.
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite opciju
Izgled i personalizacija
.
3.
Pod opcijom
Zaslon
odaberite opciju
Prilago
đ
avanje razlu
č
ivosti zaslona
.
4.
Ako je potrebno, podesite rezoluciju, a zatim kliknite na
Apply
(Primijeni).
Problemi u vezi opcije Setup Utility
45
Sample