HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 50 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 59
Ikona statusa mreže nije prikazana
Ako ikona statusa mreže nije prikazana na podru
č
ju obavijesti nakon što konfigurirate WLAN,
upravlja
č
ki program softvera nedostaje ili je ošte
ć
en. Možda
ć
e tako
đ
er biti prikazana poruka
pogreške Windowsa "Ure
đ
aj nije prona
đ
en".
Kako biste riješili ovaj problem, preuzmite najnoviju verziju softvera i upravlja
č
kih programa za WLAN
ure
đ
aj na svoje ra
č
unalo s HP-ove web stranice na
.
1.
Otvorite svoj internetski preglednik.
2.
Za podršku iz SAD-a idite na stranicu
go/contactHP
. Za podršku širom svijeta
idite na stranicu
country/us/en/wwcontact_us.html
.
3.
Kliknite opciju za preuzimanje softvera i upravlja
č
kog programa, a zatim utipkajte broj modela
svog ra
č
unala u polje pretraživanja.
4.
Pritisnite
enter
i slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA:
Ako je WLAN ure
đ
aj koji koristite kupljen posebno, pogledajte web stranicu
proizvo
đ
a
č
a za najnoviji softver.
Poteško
ć
e s napajanjem
Ra
č
unalo se ne može uklju
č
iti ili pokrenuti
1.
Isklju
č
ite ra
č
unalo.
2.
Ispitajte izlaz izmjeni
č
ne struje tako da povežete razli
č
ite elektri
č
ne ure
đ
aje na njega.
3.
Ponovno povežite kabele ra
č
unala i budite sigurni da je veza od prilagodnika izmjeni
č
ne struje
do ra
č
unala i veza od prilagodnika izmjeni
č
ne struje do izlaza izmjeni
č
ne struje sigurna.
4.
Pokušajte uklju
č
iti ra
č
unalo.
Ako se svjetlo napajanja uklju
č
i, prilagodnik izmjeni
č
ne struje radi ispravno.
Ako su veze sigurne i svjetla napajanja ostanu isklju
č
ena, prilagodnik izmjeni
č
ne struje ne
djeluje i mora se zamijeniti.
Za informacije o dobivanju zamjenskog prilagodnika za napajanje izmjeni
č
nom strujom
kontaktirajte podršku.
Pogreška tvrdog diska
1.
Istovremeno pritisnite tipke
ctrl
+
alt
+
delete
.
2.
Kliknite na ikonu
Napajanje
, a zatim kliknite
Ponovno pokreni
.
Ili pritisnite i držite gumb za napajanje na ra
č
unalu oko 5 ili više sekundi kako bi se ra
č
unalo
isklju
č
ilo, a zatim pritisnite gumb za napajanje kako bi se ra
č
unalo uklju
č
ilo.
3.
Ako se otvori sustav Windows, odmah izradite sigurnosnu kopiju za sve važne podatke na
vanjski tvrdi disk.
4.
Bez obzira na to da li se sustav Windows pokrenuo ili ne, kontaktirajte podršku. Potrebno je
zamijeniti tvrdi disk ili sistemsku plo
č
u.
44
Poglavlje 10
Rješavanje problema
Sample