HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 47 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 59
Korištenje HP-ovog medija za oporavak radi oporavka
Kako biste oporavili originalni sustav, možete upotrijebiti HP-ov medij za oporavak. Taj na
č
in može se
koristiti ako vaš sustav nema HP-ovu particiju za oporavak ili ako tvrdi disk ne radi ispravno.
1.
Po mogu
ć
nosti izradite sigurnosne kopije svih osobnih datoteka.
2.
Umetnite medij za oporavak koji ste izradili (izbrisiv memorijski pogon USB-a ili DVD na
vanjskom opti
č
kom pogonu), a zatim ponovno pokrenite ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Ako se ra
č
unalo ponovno ne pokrene automatski u HP-ovom upravitelju za
oporavak, promijenite redoslijed pokretanja sustava ra
č
unala
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Promjena redoslijeda pokretanja sustava ra
č
unala
Ako se ra
č
unalo ponovno ne pokrene u HP-ovom upravitelju za oporavak, možete promijeniti
redoslijed pokretanja sustava ra
č
unala, a to je redoslijed popisanih ure
đ
aja u BIOS-u, gdje ra
č
unalo
traži informacije o pokretanju. Možete promijeniti odabir za opti
č
ki pogon ili izbrisiv memorijski pogon
USB-a.
Kako biste promijenili redoslijed pokretanja sustava:
1.
Pobrinite se da je umetnut izra
đ
en HP-ov medij za oporavak.
2.
Ponovno pokrenite ra
č
unalo.
3.
Pritisnite i držite
esc
dok se ra
č
unalo ponovno pokre
ć
e, a zatim pritisnite
f9
za opcije pokretanja
sustava.
NAPOMENA:
Ako ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opcije pokretanja sustava, pritisnite
fn
+
f lock
, a zatim
ponovno pokušajte.
4.
Odaberite izbrisiv memorijski pogon USB-a (ili DVD na vanjskom opti
č
kom pogonu) s kojeg
želite pokrenuti sustav.
5.
Slijedite upute na zaslonu.
Va
đ
enje HP-ove particije za oporavak (samo kod odabrani modela)
Softver HP-ovog upravitelja za oporavak mogu
ć
uje vam va
đ
enje HP-ove particije za oporavak kako
biste oslobodili prostor na tvrdom disku.
VAŽNO:
Va
đ
enje HP-ove particije za oporavak zna
č
i da više ne
ć
ete mo
ć
i koristiti opciju Windows
Osvježi ili Windows Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows. Prije va
đ
enja particije za
oporavak izradite HP-ov medij za oporavak kako biste osigurali da imate opcije za oporavak,
pogledajte
Kreiranje HP-ovog medija za oporavak
na stranici
37
.
Slijedite ove korake kako biste izvadili HP-ovu particiju za oporavak:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
oporavak
, a zatim odaberite
HP-ov upravitelj za oporavak
.
2.
Odaberite
Izvadi particiju za oporavak
i slijedite upute na zaslonu za nastavak.
Povrat i oporavak
41
Sample