HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 46 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 59
3.
Kliknite opciju
Promijeni postavke ra
č
unala
u donjem desnom kutu zaslona, a zatim odaberite
Op
ć
enito
na zaslonu s postavkama ra
č
unala.
4.
Pod opcijom
Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows
, odaberite
Zapo
č
ni
i slijedite
upute na zaslonu.
Oporavak uz pomo
ć
HP-ovog upravitelja za oporavak
Softver HP-ovog upravitelja za oporavak omogu
ć
uje vam oporavak ra
č
unala na njegovo originalno
tvorni
č
ko stanje. Korištenjem HP-ovog medija za oporavak kojeg ste izraditi, možete napraviti
tvorni
č
ko resetiranje. Ono vra
ć
a ra
č
unalo u stanje u kojem je originalno došlo iz tvornice. Sve
informacije na tvrdom disku su izbrisane, a particije su ponovno stvorene.
HP-ova particija za oporavak (samo kod odabranih modela) omogu
ć
uje Oporavak minimizirane slike.
Što morate znati
HP-ov upravitelj za oporavak oporavlja samo softver koji je instaliran u tvornici. Za softver koji
nije priložen ovom ra
č
unalu, morate preuzeti softver s web stranice proizvo
đ
a
č
a ili ponovno
instalirati softver s medija koje je omogu
ć
io proizvo
đ
a
č
.
Oporavak putem HP-ovog upravitelja za oporavak mora se koristiti kao kona
č
an pokušaj za
ispravljanje problema s ra
č
unalom.
HP-ov medij za oporavak mora se koristiti ako se tvrdi disk ra
č
unala pokvari ili ako pokušaji
ispravka bilo kakvih funkcionalnih problema ra
č
unala ne uspiju.
Ako HP-ov medij za oporavak ne radi, na HP-ovoj web stranici možete dobiti medij za oporavak
za vaš sustav. Za podršku iz SAD-a idite na stranicu
go/contactHP
. Za
podršku širom svijeta idite na stranicu
country/us/en/wwcontact_us.html
.
VAŽNO:
HP-ov upravitelj za oporavak ne omogu
ć
uje automatsku izradu sigurnosnih kopija vaših
osobnih podataka. Prije po
č
etka oporavka izradite sigurnosnu kopiju svih osobnih podataka koje
želite zadržati.
Pokretanje HP-ovog upravitelja za oporavak s HP-ove particije za oporavak
1.
Pritisnite
f11
dok ra
č
unalo ne pokrene sustav.
- ili -
Pritisnite i držite
f11
dok pritiš
ć
ete gumb za napajanje.
NAPOMENA:
Ako
f11
ne radi, pritisnite tipke
fn
+
f lock
, to
ć
e vam omogu
ć
iti korištenje
f11
s
gumbom za napajanje.
2.
Odaberite opciju
Rješavanje problema
iz izbornika s opcijama za pokretanje sustava.
3.
Odaberite
HP-ov upravitelj za oporavak
i slijedite upute na zaslonu.
40
Poglavlje 9
Izrada sigurnosne kopije, vra
ć
anje i oporavak
Sample