HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 45 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 59
NAPOMENA:
Tijekom opcije Osvježi popis uklonjenih aplikacija radne površine bit
ć
e spremljen na
vašu radnu površinu kako biste imali brz na
č
in pregleda što trebate ponovno instalirati. Za upute o
ponovnoj instalaciji pogledajte odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
NAPOMENA:
Kod korištenja opcije Osvježi možda
ć
e vas tražiti za dozvolu ili lozinku. Za više
informacija pogledajte odjeljak Windows Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Kako biste pokrenuli opciju Osvježi:
1.
Na zaslonu Start pokažite na krajnje desni gornji ili donji kut zaslona kako biste prikazali ukrasne
oznake.
2.
Kliknite
Postavke
.
3.
Kliknite opciju
Promijeni postavke ra
č
unala
u donjem desnom kutu zaslona, a zatim odaberite
Op
ć
enito
na zaslonu s postavkama ra
č
unala.
4.
Pod opcijom
Osvježi svoje ra
č
unalo bez utjecaja na vaše datoteke
, odaberite
Zapo
č
ni
i
slijedite upute na zaslonu.
Uklonite sve i ponovno instalirajte sustav Windows
Ponekad
ć
ete željeti izvesti detaljno preoblikovanje svog ra
č
unala, ili
ć
ete željeti ukloniti osobne
informacije prije nego što poklonite ili reciklirate svoje ra
č
unalo. Opcija Ukloni sve i ponovno instaliraj
sustav Windows omogu
ć
uje brz, jednostavan na
č
in vra
ć
anja ra
č
unala u njegovo originalno stanje. Ta
opcija uklanja sve osobne podatke, aplikacije i postavke s vašeg ra
č
unala te ponovno instalira sustav
Windows.
VAŽNO:
Ta opcija ne izra
đ
uje sigurnosnu kopiju vaših informacija. Prije korištenja te opcije izradite
sigurnosnu kopiju svih osobnih podataka koje želite zadržati.
Kako ukloniti sve i ponovno instalirati sustav Windows na svom ra
č
unalu
Možete odabrati ukloniti sve i ponovno instalirati sustav Windows na svom ra
č
unalu pomo
ć
u tipke
f11
ili sa zaslona Start.
Kako biste uklonili sve i ponovno instalirali sustav Windows pomo
ć
u tipke f11:
1.
Pritisnite
f11
dok ra
č
unalo ne pokrene sustav.
- ili -
Pritisnite i držite
f11
dok pritiš
ć
ete gumb za napajanje.
NAPOMENA:
Ako
f11
ne radi, pritisnite tipke
fn
+
f lock
, to
ć
e vam omogu
ć
iti korištenje
f11
s
gumbom za napajanje.
2.
Odaberite opciju
Rješavanje problema
iz izbornika s opcijama za pokretanje sustava.
3.
Odaberite opciju
Resetiraj ra
č
unalo
i slijedite upute na zaslonu.
Kako biste uklonili sve i ponovno instalirali sustav Windows sa zaslona Start:
1.
Na zaslonu Start pokažite na krajnje desni gornji ili donji kut zaslona kako biste prikazali ukrasne
oznake.
2.
Kliknite
Postavke
.
Povrat i oporavak
39
Sample