HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 44 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 59
Povrat i oporavak
Postoji nekoliko opcija za oporavak od potencijalnih problema. Korišten na
č
in ovisi o vašoj situaciji i
razini stru
č
nosti:
Ako trebate vratiti osobne datoteke i podatke, za povrat izra
đ
enih sigurnosnih kopija možete
upotrijebiti Windowsovu povijest datoteke. Za više informacija i korake upotrebe povijesti
datoteke pogledajte odjeljak Windows Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Ako morate ispraviti problem s prethodno instaliranom aplikacijom ili upravlja
č
kim programom,
upotrijebite opciju Ponovna instalacija upravlja
č
kog programa hardvera ili Ponovna instalacija
softverskog programa kako biste ponovno instalirali pojedina
č
nu aplikaciju ili upravlja
č
ki
program.
Na zaslonu Start utipkajte
oporavak
, odaberite opciju
HP-ov upravitelj za oporavak
, a zatim
odaberite opciju
Ponovna instalacija upravlja
č
kog programa hardvera
ili
Ponovna
instalacija softverskog programa
te slijedite upute na zaslonu.
Ako želite vratiti sustav na prethodno stanje bez gubitka bilo kakvih osobnih podataka, opcija
Windows povrat sustava omogu
ć
uje vam povrat bez potrebe za opcijom Windows osvježavanje
ili ponovne instalacije. Windows automatski izra
đ
uje to
č
ke povrata sustava tijekom ažuriranja
Windowsa i ostalih doga
đ
aja održavanja sustava.
Č
ak i ako niste ru
č
no izradili to
č
ku povrata,
možete odabrati vratiti se na prethodnu to
č
ku. Za više informacija i korake korištenja opcije
Windows povrat sustava, na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Ako želite brz i jednostavan na
č
in za oporavak sustava bez gubitka svojih osobnih podataka,
postavki, prethodno instaliranih aplikacija na ra
č
unalu, u obzir uzmite opciju Windows
osvježavanje. Ta opcija ne zahtjeva izradu sigurnosnih kopija podataka na drugi pogon.
Pogledajte
Korištenje opcije Windows osvježavanje za brz i jednostavan oporavak
na stranici
38
.
Ako odaberete resetirati svoje ra
č
unalo na originalno stanje, Windows nudi jednostavan na
č
in za
uklanjanje svih osobnih podataka, aplikacija i postavki te ponovno instalira sustav Windows.
Više informacija potražite pod
Uklonite sve i ponovno instalirajte sustav Windows
na stranici
39
.
Ako želite oporaviti originalnu tvorni
č
ku particiju i sadržaj ra
č
unala, možete odabrati opciju
Oporavak sustava iz HP-ovog medija za oporavak. Više informacija potražite pod
Oporavak uz
pomo
ć
HP-ovog upravitelja za oporavak
na stranici
40
.
Ako mijenjate tvrdi disk, možete koristiti opciju Tvorni
č
ko resetiranje na HP-ovom mediju za
oporavak kako biste vratili tvorni
č
ku sluku na zamjenski pogon. Više informacija potražite pod
Oporavak uz pomo
ć
HP-ovog upravitelja za oporavak
na stranici
40
.
Ako želite ukloniti particiju oporavka kako biste dobili više prostora na tvrdom disku, HP-ov
upravitelj za oporavak nudi opciju Ukloni particiju oporavka. Više informacija potražite pod
Va
đ
enje HP-ove particije za oporavak (samo kod odabrani modela)
na stranici
41
.
OPREZ:
Kako biste sprije
č
ili gubitak nespremljenih informacija, HP preporu
č
uje da izradite
medij za oporavak prije uklanjanja particije oporavka.
Korištenje opcije Windows osvježavanje za brz i jednostavan oporavak
Kada vaše ra
č
unalo ne radi ispravno i trebati ponovno dobiti stabilnost sustava, opcija Windows
osvježavanje omogu
ć
uje vam svježe pokretanje, no zadržava stavke koje su vam važne.
VAŽNO:
Opcija Osvježi uklanja sve aplikacije radne površine koje nisu originalno instalirane na
sustavu u tvornici.
38
Poglavlje 9
Izrada sigurnosne kopije, vra
ć
anje i oporavak
Sample