HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 43 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 59
Za više informacija i korake omogu
ć
avanja Windowsove povijesti datoteke pogledajte odjeljak
Windows Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Kreiranje HP-ovog medija za oporavak
HP-ov upravitelj za oporavak nudi na
č
in izrade medija za oporavak nakon postavljanja ra
č
unala. HP-
ov medij za oporavak može se upotrijebiti za izvo
đ
enje oporavka sustava ako se tvrdi disk ošteti.
Oporavak sustava ponovno instalira originalni operativni sustav i softverske programe instalirane u
tvornici, a zatim konfigurira postavke za programe. HP-ov medij za oporavak tako
đ
er se može
upotrijebiti za prilago
đ
avanje sustava ili kao pomo
ć
kod zamjene tvrdog diska.
Što morate znati
Može se izraditi samo jedan komplet HP-ovog medija za oporavak. Pažljivo rukujte medijem za
oporavak i pohranite ga na sigurno mjesto.
HP-ov upravitelj za oporavak pregledava ra
č
unalo i utvr
đ
uje potreban kapacitet za pohranu za
prazni izbrisiv memorijski pogon USB-a ili potreban broj praznih DVD diskova.
HP preporu
č
uje korištenje izbrisivog memorijskog pogona USB-a s kapacitetom od barem 16
GB.
Medij za oporavak za svoje ra
č
unalo možete dobiti na HP-ovoj web stranici. Za podršku iz SAD-
a idite na stranicu
go/contactHP
. Za podršku širom svijeta idite na stranicu
country/us/en/wwcontact_us.html
. Ako možete koristiti vanjski opti
č
ki
pogon, on mora biti povezan izravno na USB priklju
č
ak na ra
č
unalu; pogon se ne može povezati
na USB priklju
č
ak na vanjskom ure
đ
aju, kao što je USB koncentrator.
Proces izrade može potrajati do sat vremena ili više. Ako je to potrebno, možete iza
ć
i iz
programa prije nego što ste završili sa izradom medija za oporavak. Sljede
ć
i puta kada
pokrenete HP-ov upravitelj za oporavak, tražit
ć
e vas da nastavite s procesom.
Kako biste izradili HP-ov medij za oporavak:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
oporavak
, a zatim odaberite
HP-ov upravitelj za oporavak
.
2.
Odaberite
Izrada medija za oporavak
i slijedite upute na zaslonu za nastavak.
Ako trebate oporaviti sustav, pogledajte
Oporavak uz pomo
ć
HP-ovog upravitelja za oporavak
na stranici
40
.
Izrada medija za oporavak i sigurnosnih kopija
37
Sample