HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 42 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 59
9
Izrada sigurnosne kopije, vra
ć
anje i
oporavak
Vaše ra
č
unalo uklju
č
uje alate od HP-a i operativnog sustava koji vam pomažu štititi informacije i
vra
ć
ati ih kada god je to potrebno. Ti alati
ć
e vam pomo
ć
i vratiti ra
č
unalo u ispravno radno stanje ili
č
ak u originalno tvorni
č
ko stanje, sve jednostavnim koracima.
Ovo poglavlje omogu
ć
uje sljede
ć
e informacije:
Izrada medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Vra
ć
anje i oporavak vašeg sustava
NAPOMENA:
Ovaj vodi
č
opisuje pregled izrade sigurnosne kopije, vra
ć
anja i opcija oporavka. Za
više detalja o omogu
ć
enim alatima pogledajte odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
,
a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Izrada medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Oporavak nakon pada sustava dobar je onoliko koliko vaša najnovija sigurnosna kopija.
1.
Nakon što ste uspješno postavili ra
č
unalo, izradite HP-ov medij za oporavak, sigurnosnu kopiju
HP-ove particije za oporavak (samo kod odabranih modela) na ra
č
unalu. Može se koristiti za
ponovnu instalaciju originalnog operativnog sustava u slu
č
aju da je tvrdi disk ošte
ć
en ili
zamijenjen. Na zaslonu Start utipkajte
oporavak
, a zatim odaberite
HP-ov upravitelj za
oporavak
.
HP-ov medij oporavka omogu
ć
uje vam tvorni
č
ko resetiranje kako biste ra
č
unalo vratili u njegovo
originalno tvorni
č
ko stanje. Sav tvrdi disk izbrisan je i sve particije iznova su izra
đ
ene.
Pogledajte
Kreiranje HP-ovog medija za oporavak
na stranici
37
.
2.
Kako dodajete hardver i softverske programe, izradite to
č
ke povrata sustava. To
č
ka povrata
sustava je snimka odre
đ
enog sadržaja tvrdog diska koji je spremljen u odre
đ
eno vrijeme od
strane Windowsovog vra
ć
anja sustava. To
č
ka povrata sustava sadrži informacije koje Windows
koristi, poput postavki registra. Windows stvara to
č
ku povrata sustava za vas automatski tijekom
ažuriranja Windowsa i tijekom ostalog održavanja sustava (poput ažuriranja softvera,
sigurnosnog skeniranja ili sistemske dijagnostike). Tako
đ
er možete u bilo koje vrijeme ru
č
no
izraditi to
č
ku povrata sustava. Za više informacija i korake kod izrade to
č
aka povrata sustava
pogledajte odjeljak Windows Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
3.
Kako dodajete fotografije, video sadržaj, glazbu i ostale osobne datoteke, izradite sigurnosnu
kopiju vaših osobnih informacija. Windowsova povijest datoteke može se postaviti na redovitu i
automatsku izradu sigurnosnih kopija biblioteka, kontakata, omiljenog sadržaja i radne površine.
Ako se datoteke slu
č
ajno izbrišu s tvrdog diska i ne mogu se više vratiti iz koša za sme
ć
e, ili ako
su datoteke ošte
ć
ene, može vratiti datoteke za koje ste izradili sigurnosnu kopiju pomo
ć
u opcije
Povijest datoteke. Vra
ć
anje datoteka tako
đ
er je korisno ako ikada odlu
č
ite resetirati ra
č
unalo
tako da iznova instalirate sustav Windows ili odaberete oporavak pomo
ć
u HP-ovog upravitelja
za oporavak.
NAPOMENA:
Povijest datoteke nije omogu
ć
ena prema zadanom, pa
ć
ete je morati uklju
č
iti.
36
Poglavlje 9
Izrada sigurnosne kopije, vra
ć
anje i oporavak
Sample