HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 41 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 59
Postavljanje sigurnosne lozinke za Setup Utility (BIOS)
Lozinka
Funkcija
Lozinka administratora za
BIOS
Mora se unijeti kod svakog pristupanja opciji Setup Utility (BIOS).
Ako zaboravite lozinku administratora, svoje ra
č
unalo morate odvesti u servisni centar.
NAPOMENA:
Kod izvršavanja promjena u opciji Setup Utility (BIOS) budite iznimno pažljivi.
Pogreške mogu sprije
č
iti ispravan rad ra
č
unala.
Kako biste postavili, promijenili ili izbrisali sigurnosnu lozinku u opciji Setup Utility (BIOS):
1.
Otvorite Setup Utility (BIOS) tako da uklju
č
ite ili ponovno pokrenete ra
č
unalo. Dok je u donjem
lijevom kutu zaslona prikazana poruka "Pritisnite tipku ESC za izbornik pokretanja", pritisnite
esc
.
2.
Upotrijebite tipke sa strelicama i slijedite upute na zaslonu. Kada je prikazan izbornik pokretanja,
pritisnite
f10
.
NAPOMENA:
Ako ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opciju Setup Utility, pritisnite
fn
+
f lock
, a zatim ponovno
pokrenite Setup Utility.
3.
Upotrijebite tipke sa strelicama kako biste odabrali
Sigurnost
, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Vaše promjene imat
ć
e u
č
inak kada se ra
č
unalo ponovno pokrene.
Korištenje sistemske dijagnostike
Sistemska dijagnostika omogu
ć
uje vam pokretanje dijagnosti
č
kih testova za utvr
đ
ivanje ispravnog
djelovanja hardvera ra
č
unala.
1.
Uklju
č
ite ili ponovno pokrenite ra
č
unalo, brzo pritisnite
esc
, a zatim pritisnite
f2
.
NAPOMENA:
Ako ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opciju Sistemska dijagnostika, pritisnite
fn
+
f lock
, a
zatim ponovno pokrenite Sistemsku dijagnostiku.
2.
Odaberite dijagnosti
č
ki test koji želite pokrenuti, a zatim slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA:
Ako morate zaustaviti dijagnosti
č
ki test dok radi, pritisnite
esc
.
Upravljanje postavkama sustava
35
Sample