HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 40 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 59
Korištenje softvera za sigurnost na Internetu
Kada koristite svoje ra
č
unalo za pristup e-pošti, mreži ili Internetu, svoje ra
č
unalo izlažete virusima,
špijunskom softveru i ostalim prijetnjama na Internetu. Kako bi pomogao u zaštiti ra
č
unala, na vašem
ra
č
unalu prethodno je instaliran softver za sigurnost na Internetu koji uklju
č
uje zna
č
ajke antivirusa i
vatrozida.
Kako biste pristupili programu Norton Internet Security, na zaslonu Start utipkajte
n
, a zatim
odaberite
Norton Internet Security
.
Za više informacija o zaštiti ra
č
unala od prijetnji na Internetu idite na odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na
zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Instalacija ažuriranog softvera
Instalacija ažuriranja sustava Windows
Ažuriranja operativnog sustava i ostalog softvera mogu biti dostupna nakon što ra
č
unalo napusti
tvornicu. Microsoft šalje upozorenja u vezi kriti
č
nih ažuriranja. Kako biste ra
č
unalo zaštitili od kršenja
sigurnosti i virusa ra
č
unala, instalirajte sva kriti
č
na ažuriranja od Microsofta odmah nakon što primite
upozorenje.
Kako biste bili sigurni da su sva dostupna ažuriranja instalirana na ra
č
unalo, slijedite ove smjernice:
Pokrenite aplikaciju Windows Update odmah nakon što postavite svoje ra
č
unalo. Na zaslonu
Start utipkajte
u
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Windows Update
.
Nakon toga omogu
ć
ite automatski Windows Update.
Ažuriranje softvera
HP preporu
č
uje redovito ažuriranje softvera i upravlja
č
kih programa koji su originalno instalirani na
vaše ra
č
unalo. Kako biste preuzeli najnovije verzije, idite na
support
. Na ovoj
lokaciji tako
đ
er se možete registrirati kako biste primali automatske obavijesti za ažuriranje kada su
dostupna ažuriranja.
Ako ste instalirali softver od ostalih tvrtki, redovito ažurirajte softver kako biste ispravili sigurnosne
probleme i poboljšali izvedbu softvera.
Upravljanje postavkama sustava
Setup Utility, ili osnovni sustav ulaza/izlaza (BIOS), kontrolira komunikaciju izme
đ
u svih ulaznih i
izlaznih ure
đ
aja na sustavu (poput upravlja
č
kih programa, zaslona, tipkovnice, miša i pisa
č
a).
Pomo
ć
u opcije Setup Utility možete izvesti dijagnostiku sustava, ažurirati svoj BIOS, utvrditi verziju
BIOS-a, preuzeti ažuriranje za BIOS ili promijeniti redoslijed pokretanja sustava.
Pokretanje opcije Setup Utility (BIOS)
Za pokretanje opcije Setup Utility (BIOS) uklju
č
ite ili ponovno pokrenite ra
č
unalo, brzo pritisnite
esc
, a
zatim pritisnite
f10
.
NAPOMENA:
Ako ra
č
unalo ne
ć
e u
ć
i u opciju Setup Utility, pritisnite
fn
+
f lock
, a zatim ponovno
pokrenite Setup Utility.
Informacije o tome kako navigirati u opciji Setup Utility (BIOS) nalaze se na dnu zaslona.
34
Poglavlje 8
Održavanje vršne izvedbe
Sample