HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 4 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 59
Pristupanje aplikaciji Beats Audio
.....................................................................
16
Upotreba video funkcije
......................................................................................................................
16
Povezivanje HDMI ure
đ
aja
................................................................................................
16
Konfiguriranje HDMI audio postavki
..................................................................................
17
Upravljanje audio i video datotekama
................................................................................................
17
Dijeljenje medija i podataka izme
đ
u ure
đ
aja
......................................................................................
17
Pronalaženje dodatnih informacija
.....................................................................................
17
5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i ure
đ
aja za pokazivanje
...................................................................
18
Korištenje podloge
..............................................................................................................................
18
Korištenje dodirnih gesta podloge
......................................................................................................
18
Dodirivanje
.........................................................................................................................
18
Klik pomo
ć
u 2 prsta
...........................................................................................................
19
Pomicanje
..........................................................................................................................
19
Pincetni pokret/proširivanje
................................................................................................
20
Rubni dodir
........................................................................................................................
20
Dodir desnog ruba
.............................................................................................
21
Dodir gornjeg ruba
............................................................................................
21
Dodir lijevog ruba
..............................................................................................
21
Korištenje tipkovnice
..........................................................................................................................
22
Korištenje tipaka za radnju
................................................................................................
24
Korištenje tipaka za pre
č
ac sustava Microsoft Windows 8
................................................
25
6
Upravljanje napajanjem
................................................................................................................................
26
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
...........................................................................................
26
Pokretanje i izlazak iz stanja mirovanja
.............................................................................
26
Omogu
ć
avanje i izlazak iz korisni
č
ki pokrenute hibernacije
..............................................
26
Postavljanje zaštite s lozinkom kod bu
đ
enja
.....................................................................
27
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
.........................................................................................................................
27
7
Upravljanje i dijeljenje informacija
..............................................................................................................
29
Korištenje USB ure
đ
aja
......................................................................................................................
29
Povezivanje USB ure
đ
aja
..................................................................................................
29
Va
đ
enje USB ure
đ
aja
........................................................................................................
30
Umetanje i uklanjanje digitalne kartice za pohranu
............................................................................
30
8
Održavanje vršne izvedbe
............................................................................................................................
32
Izvo
đ
enje rutinskog održavanja
..........................................................................................................
32
Korištenje opcije
Č
ć
enje diska
........................................................................................
32
Korištenje opcije Defragmentacija diska
............................................................................
32
iv
Sample