HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 39 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 59
OPREZ:
Ne koristite jaka otapala poput alkohola, acetona, amonij klorida, metilen klorida i
ugljikovodika, koji mogu trajno oštetiti površinu ra
č
unala.
Nježno obrišite zaslon pomo
ć
u meke krpe namo
ć
ene u sredstvo za
č
ć
enje stakla
bez alkohola
.
Upotrijebite prethodno namo
č
enu krpu sa zaštitom od mikroba kako biste o
č
istili ostale površine.
Vlaknasti materijal poput papirnatih ru
č
nika može ogrebsti ra
č
unalo.
Č
ć
enje podloge, miša i tipkovnice
OPREZ:
Nikada nemojte pustiti da teku
ć
ina kaplje izme
đ
u tipaka na tipkovnici kada
č
istite ra
č
unalo.
To može trajno oštetiti unutarnje dijelove.
Kako biste o
č
istili i dezinficirali podlogu i tipkovnicu, upotrijebite meku krpu od mikrofibre ili krpu
bez ulja bez statike (poput krpe od divokozine kože) namo
č
enu u sredstvo za
č
ć
enje stakla
bez alkohola
ili upotrijebite prihvatljivu jednokratnu krpu za zaštitu od mikroba.
Kako biste sprije
č
ili ljepljenje tipaka i kako biste uklonili prašinu, vlakna i
č
estice s tipkovnice,
upotrijebite limenku komprimiranog zraka s produžetkom slam
č
ice.
UPOZORENJE!
Kako biste smanjili rizik od elektri
č
nog udara ili ošte
ć
enja unutarnjih dijelova,
nemojte koristiti priklju
č
ak naprave za
č
ć
enje vakuumom za
č
ć
enje tipkovnice. Naprava za
č
ć
enje vakuumom može odložiti ostatke iz doma
ć
instva na površinu tipkovnice.
Upotreba sigurnosnih mjera
Lozinka je grupa slova, brojeva i simbola koje odabirete za zaštitu informacija na ra
č
unalu i kako biste
zaštitili internetske transakcije. Može se postaviti nekoliko vrsta lozinki. Neke stranice diktiraju broj i
kombinaciju slova, brojeva ili simbola u lozinci.
Za stvaranje i spremanje lozinki upotrijebite sljede
ć
e savjete:
Kako biste smanjili rizik od zaklju
č
avanja ra
č
unala, svaku lozinku zabilježite i spremite je na
sigurno mjesto dalje od ra
č
unala. Lozinke nemojte spremati u datoteku na ra
č
unalu.
Č
esto mijenjajte svoje lozinke.
Prije slanja ra
č
unala na servis napravite sigurnosnu kopiju svojih datoteka, izbrišite povjerljive
datoteke, a zatim uklonite sve postavke lozinke.
Za više informacija o lozinkama, poput lozinke za
č
uvara zaslona, idite na odjeljak Pomo
ć
i podrška.
Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Postavljanje lozinki
Lozinka
Funkcija
Lozinka za pokretanje
Mora se unijeti svaki put kod uklju
č
ivanja ili ponovnog pokretanja ra
č
unala.
Ako zaboravite svoju lozinku za pokretanje, svoje ra
č
unalo morate odvesti u servisni
centar.
Korisni
č
ka lozinka
Štiti pristup korisni
č
kom ra
č
unu sustava Windows. Tako
đ
er morate postaviti svoje ra
č
unalo
kako bi zahtijevalo korisni
č
ku lozinku za izlazak iz stanja mirovanja.
Lozinka administratora
Štiti pristup sadržaju ra
č
unala na razini administratora.
Upotreba sigurnosnih mjera
33
Sample