HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 38 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 59
8
Održavanje vršne izvedbe
Održavajte svoje ra
č
unalo na vršnoj radnoj izvedbi pomo
ć
u praksa i alata opisanih u ovom poglavlju.
Zapo
č
nite s rutinskim održavanjem, održavajte opremu
č
istom i redovito ažurirajte softver. Tako
đ
er
pozornost obratite važnim sigurnosnim pitanjima, uklju
č
uju
ć
i lozinke, zaštitu od virusa i mjera protiv
kra
đ
e. Kona
č
no, saznajte kako pristupiti postavkama sustava kada trebate kontaktirati podršku ili
pokrenuti dijagnostiku na sustavu vašeg ra
č
unala.
Izvo
đ
enje rutinskog održavanja
Korištenje opcije
Č
ć
enje diska
Opcija
Č
ć
enje diska pretražuje tvrdi disk za nepotrebne datoteke koje sigurno možete izbrisati radi
osloba
đ
anja prostora na disku i tako pomo
ć
i u
č
inkovitijem radu ra
č
unala.
Kako biste pokrenuli opciju
Č
ć
enje diska:
1.
Na zaslonu Start utikpajte
disk
.
2.
Kliknite
Postavke
, a zatim odaberite opciju
Oslobodite prostor na disku brisanjem
nepotrebnih datoteka
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje opcije Defragmentacija diska
Kada neko vrijeme koristite ra
č
unalo, datoteke na tvrdom disku postanu fragmentirane. Zbog toga je
tvrdom disku teže pronalaziti datoteke, a ra
č
unalo se usporava. Opcija Defragmentacija diska
konsolidira i reorganizira fragmentirane datoteke na tvrdom disku tako da sustav može raditi
u
č
inkovitije.
Ovisno o veli
č
ini vašeg tvrdog diska i broju fragmentiranih datoteka, opcija Defragmentacija diska
možda
ć
e trebati više od sata vremena da dovrši zadatak.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
disk
.
2.
Kliknite
Postavke
, a zatim odaberite opciju
Defragmentiraj i optimiziraj pogone
.
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
HP preporu
č
uje da redovito ažurirate svoje programe i upravlja
č
ke programe. Ažuriranja mogu riješiti
probleme i dovesti nove zna
č
ajke i opcije za vaše ra
č
unalo.
Idite na HP-ovu web stranicu podrške kako biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i
upravlja
č
kih programa. Za podršku iz SAD-a idite na stranicu
go/contactHP
. Za
podršku širom svijeta idite na stranicu
country/us/en/wwcontact_us.html
. Na
ovoj lokaciji tako
đ
er se možete registrirati kako biste primali automatske obavijesti kada su dostupna
ažuriranja.
Č
ć
enje vašeg ra
č
unala
Č
ć
enje vašeg ra
č
unala pomaže ga održavati u dobrom radnom stanju.
32
Poglavlje 8
Održavanje vršne izvedbe
Sample