HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 35 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 59
7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Pogoni i digitalni ure
đ
aji za pohranu ili pogoni u
č
vrstom stanju koji vam pomažu spremiti, upravljati,
dijeliti i pristupati informacijama. Vaše ra
č
unalo ima unutrašnji tvrdi disk koji sprema vaše osobne
datoteke i softver vašeg ra
č
unala i operativni sustav. Za više kapaciteta ili funkcionalnosti spojite
vanjski pogon (kupljen posebno) poput opti
č
kog diska ili tvrdog diska.
Za brz prijenos informacija spojite izbrisivi memorijski pogon univerzalne serijske sabirnice (USB) na
USB priklju
č
ak vašeg ra
č
unala ili umetnite digitalnu karticu za pohranu iz vašeg telefona ili
fotoaparata u utor za digitalne medije.
NAPOMENA:
Dodatne informacije o potrebnom softveru i upravlja
č
kim programima ili o tome koji
priklju
č
ak ra
č
unala upotrebljavati potražite u uputama proizvo
đ
a
č
a.
Korištenje USB ure
đ
aja
Ve
ć
ina ra
č
unala imat
ć
e barem jedan USB priklju
č
ak, jer vam to svestrano su
č
elje omogu
ć
uje
povezivati brojne vrste vanjskih ure
đ
aja na vaše ra
č
unalo.
Vaše ra
č
unalo možda
ć
e imati više od jedne vrste USB priklju
č
ka. Pogledajte
Upoznavanje ra
č
unala
na stranici
4
za vrste USB priklju
č
aka na ovom ra
č
unalu. Pobrinite se da kupite ure
đ
aje koji su
kompatibilni s vašim ra
č
unalom.
Povezivanje USB ure
đ
aja
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od ošte
ć
enja USB priklju
č
nice, upotrijebite minimalnu silu za
spajanje ure
đ
aja.
Spojite USB kabel za ure
đ
aj na USB priklju
č
ak.
Zvuk ozna
č
ava detekciju ure
đ
aja.
NAPOMENA:
Prvi put kada spojite USB ure
đ
aj, na radnoj površini sustava Windos prikazuje se
poruka i ikona na podru
č
ju obavijesti obavještava vas da je ra
č
unalo prepoznalo ure
đ
aj.
Korištenje USB ure
đ
aja
29
Sample