HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 34 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 59
Ako ra
č
unalo ne reagira i ne možete koristiti prethodne postupke isklju
č
ivanja, pokušajte sljede
ć
i
postupak za hitne slu
č
ajeve navedenim redoslijedom:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
. Kliknite na ikonu
Napajanje
u donjem desnom kutu zaslona, a zatim
kliknite
Isklju
č
i
.
Pritisnite i držite gumb za napajanje najmanje 5 sekundi.
Pritisnite i držite gumb za napajanje i gumb za isklju
č
ivanje zvuka.
Iskop
č
ajte ra
č
unalo iz vanjskog napajanja.
28
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample