HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 31 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 59
Korištenje tipaka za pre
č
ac sustava Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8 omogu
ć
uje pre
č
ace za brzo izvršavanje radnji. Nekoliko pre
č
aca pomo
ć
i
ć
e
vam s funkcijama sustava Windows 8. Pritisnite tipku s logotipom Windows
u kombinaciji s
tipkom kako biste izvršili radnju.
Za dodatne informacije o tipkama pre
č
aca sustava Windows 8 idite na odjeljak
Pomo
ć
i podrška
. Na
zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Tipke pre
č
aca
Tipka
pre
č
aca
Tipka
Opis
Vra
ć
a vas na zaslon Start iz otvorene aplikacije ili radne površine sustava
Windows. Ponovno pritiskanje tipke vra
ć
a vas na prethodni zaslon.
+
u
Otvara ukrasne oznake.
+
r
Otvara radnu površinu sustava Windows.
+
tabulator
Prebacuje izme
đ
u otvorenih aplikacija.
NAPOMENA:
Nastavite pritiskati tu kombinaciju tipke sve dok se ne prikaže
željena aplikacija.
alt
+
f4
Zatvara aktivnu aplikaciju.
Korištenje tipkovnice
25
Sample