HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 3 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 59
Sadržaj
1
Ispravno pokretanje
........................................................................................................................................
1
Najbolji postupci
...................................................................................................................................
1
Zabavne stvari koje možete
č
initi
.........................................................................................................
1
Dodatni resursi tvrtke HP
.....................................................................................................................
2
2
Upoznavanje ra
č
unala
....................................................................................................................................
4
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
....................................................................................
4
Lociranje hardvera
...............................................................................................................
4
Lociranje softvera
................................................................................................................
4
Prednji
..................................................................................................................................................
4
Zvu
č
nici
................................................................................................................................................
5
Desni
....................................................................................................................................................
6
Lijevi
.....................................................................................................................................................
7
Stražnji
.................................................................................................................................................
8
Donji
...................................................................................................................................................
10
Naljepnice
...........................................................................................................................................
10
Identifikacija naljepnica
......................................................................................................
10
3
Povezivanje s mrežom
..................................................................................................................................
11
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
.......................................................................................................
11
Korištenje upravlja
č
kih elemenata beži
č
ne veze
...............................................................
11
Korištenje davatelja internetskih usluga
............................................................................
11
Postavljanje WLAN-a
.........................................................................................................
12
Konfiguracija beži
č
nog usmjeriva
č
a
..................................................................................
12
Zaštita vaše WLAN mreže
.................................................................................................
12
Spajanje na WLAN
............................................................................................................
13
Spajanje na oži
č
enu mrežu
................................................................................................................
13
Spajanje na lokalnu mrežu (LAN)
......................................................................................
13
4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
....................................................................................................................
15
Korištenje web kamere
.......................................................................................................................
15
Upotreba zvuka
..................................................................................................................................
15
Podešavanje glasno
ć
e
.......................................................................................................
15
Spajanje zvu
č
nika
..............................................................................................................
15
Spajanje slušalica
..............................................................................................................
15
Upotreba programa Beats Audio
.......................................................................................
16
iii
Sample