HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 29 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 59
Dio
Opis
(1)
tipka
f lock
Mijenja stanje gornjeg retka tipaka kako bi se koristile tipke za radnju ili
funkcijske tipke. Pritisnite
fn
+
f lock
kako biste onemogu
ć
ili zna
č
ajku tipke za
radnju i vratili tipkovnicu na standardnu upotrebu s funkcijskim tipkama. Kako
biste aktivirali dodijeljenu funkciju nakon onemogu
ć
avanja zna
č
ajke tipke za
radnju, morate pritisnuti tipku
fn
key u kombinaciji s odgovaraju
ć
om tipkom za
radnju. Ponovno pritisnite
fn
+
f lock
kako biste omogu
ć
ili zna
č
ajku tipke za
radnju.
(2)
tipka
fn
Izvršava
č
esto korištene funkcije sustava kod pritiskanja u kombinaciji s
funkcijskom tipkom.
(3)
Tipka s Windowsovim
logotipom
Vra
ć
a vas na zaslon Start iz otvorene aplikacije ili iz radne površine sustava
Windows.
Ponovno pritiskanje tipke vra
ć
a vas na prethodni zaslon.
(4)
Tipke za radnju
Izvršavaju uobi
č
ajene zadatke.
(5)
Tipka aplikacije sustava
Windows
Prikazuje opcije za odabrani objekt.
(6)
Tipka
HDMI
Mijenja sliku zaslona izme
đ
u zaslona ra
č
unala i vanjskog HDMI ure
đ
aja
spojenog na ra
č
unalo putem HDMI-in priklju
č
ka. Pritisnite
fn
+
HDMI
kako biste
prebacivali sliku zaslona. Na primjer, ako je igra
ć
a konzola spojena na
ra
č
unalo, pritiskanje tipaka
fn
+
HDMI
mijenja sliku zaslona sa zaslona
ra
č
unala na igra
ć
u konzolu.
Korištenje tipkovnice
23
Sample