HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 28 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 59
Korištenje tipkovnice
Pomo
ć
u tipkovnice i miša možete tipkati kako biste odabrali stavke i izvršili iste funkcije, isto kao kod
korištenja dodirnih gesti. Tipkovnica tako
đ
er omogu
ć
uje korištenje tipaka za radnju kako biste izvršili
odre
đ
ene funkcije.
SAVJET:
Tipka s logotipom Windows
na tipkovnici omogu
ć
uje vam brz povratak na zaslon
ra
č
unala Start iz otvorenih aplikacija ili iz radne površine sustava Windows. Ponovni pritisak na tipku
s logotipom Windows vratit
ć
e vas na prethodni zaslon.
NAPOMENA:
Ovisno o državi ili regiji, vaša tipkovnica može imati druga
č
ije tipke i funkcije
tipkovnice od onih navedenih u ovom odjeljku.
22
Poglavlje 5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i ure
đ
aja za pokazivanje
Sample