HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 27 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 59
Dodir desnog ruba
Dodir desnog ruba otkriva ukrasne oznake koje vam pomažu kod pretrage, dijeljenja, pokretanja
aplikacija, pristupanja ure
đ
ajima ili promjene postavki. Nježno dodirnite prstom desni rub kako biste
prikazali ukrasne oznake.
Dodir gornjeg ruba
Dodir gornjeg ruba otvara popis dostupnih aplikacija.
Kako biste izvršili dodir gornjeg ruba, nježno pomaknite svoj prst od gornjeg ruba prema središtu
podloge.
Dodir lijevog ruba
Dodir lijevog ruba otkriva vaše otvorene aplikacije tako da se brzo možete prebacivati izme
đ
u njih.
Pomo
ć
u podloge dodirnite lijevi rub podloge kako biste se prebacivali izme
đ
u aplikacija.
Korištenje dodirnih gesta podloge
21
Sample