HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 26 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 59
Pincetni pokret/proširivanje
Pincetni pokret i proširivanje omogu
č
uju vam pove
ć
avanje ili smanjivanje slika ili teksta.
Pove
ć
ajte tako da postavite dva prsta zajedno na podlogu, a zatim ih pomi
č
ite dalje jedan od
drugog.
Smanjujte tako da postavite dva razmaknuta prsta na podlogu, a zatim ih pomi
č
ite jedan prema
drugome.
Rubni dodir
Rubne dodire koristite za izvršavanje zadataka poput promjene postavki ili traženje ili korištenje
aplikacija.
20
Poglavlje 5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i ure
đ
aja za pokazivanje
Sample