HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 25 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 59
Klik pomo
ć
u 2 prsta
Klik pomo
ć
u 2 prsta omogu
ć
uje odabir izbornika za objekt na zaslonu. Postavite dva prsta na podlogu
i pritisnite kako biste otvorili izbornik opcija za odabrani objekt.
Pomicanje
Pomicanje je korisno za pomak prema gore, dolje ili bo
č
no na stranici ili slici. Kako biste pomicali,
postavite dva lagano razmaknuta prsta na podlogu, a zatim ih vucite prema gore, dolje, lijevo ili
desno.
NAPOMENA:
Brzina prsta kontrolira brzinu pomicanja.
Korištenje dodirnih gesta podloge
19
Sample