HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 24 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 59
5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i
ure
đ
aja za pokazivanje
Vaše ra
č
unalo uklju
č
uje beži
č
nu tipkovnicu, miš i podlogu radi lake navigacije. Koristite podlogu kako
biste istražili sve geste dodira sustava Windows 8. Nakon što uklonite tabulatore baterije iz dodatne
opreme, oni
ć
e se automatski upariti s ra
č
unalom.
NAPOMENA:
Beži
č
ni prijemnik prethodno je ugra
đ
en u namjenskom USB priklju
č
ku na dnu
postolja ra
č
unala. Ako imate bilo kakvih problema s beži
č
nom dodatnom opremom, uklonite prijemnik
iz USB priklju
č
ka i zatim je ponovno povežite. Dodatne informacija potražite pod
Problemi s
tipkovnicom, mišem i podlogom
na stranici
46
.
Korištenje podloge
Podloga omogu
ć
uje navigaciju ra
č
unalom jednostavnim pokretima prsta. Geste dodira možete
prilagoditi tako da promijenite postavke, konfiguraciju gumba, brzinu klika i opcije pokaziva
č
a. Na
zaslonu Start utipkajte
u
kako biste prikazali popis s aplikacijama. Odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
, a
zatim odaberite
Hardver i zvuk
. Pod opcijom
Ure
đ
aji i pisa
č
i
odaberite
Miš
.
NAPOMENA:
Neke geste dodira vaše ra
č
unalo ili neki softverski programi ne
ć
e podržavati.
Kako biste vidjeli demonstraciju geste dodira:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
.
2.
Odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
, a zatim odaberite
Hardver i zvuk
.
3.
Pod opcijom
Ure
đ
aji i pisa
č
i
odaberite
Miš
.
4.
Odaberite tabulator
Postavke ure
đ
aja
, a zatim dva puta kliknite
Synaptics TouchPad
.
5.
Dva puta kliknite
Synaptics TouchPad
i zatim kliknite gestu dodira kako biste aktivirali
demonstraciju.
Kako biste isklju
č
ili ili uklju
č
ili geste dodira:
1.
Na zaslonu Synaptics TouchPad odaberite potvrdni okvir pokraj dodirne geste koju želite uklju
č
iti
ili odzna
č
ite potvrdni okvir kako biste isklju
č
ili dodirnu gestu.
2.
Kliknite
Primijeni
, a zatim kliknite
U redu
.
Korištenje dodirnih gesta podloge
Kako biste kontrolirali pokaziva
č
, koristite svoje prste na podlozi.
Dodirivanje
Kako biste napravili odabir na zaslonu, pokažite na stavku na zaslonu, a zatim dodirnite podlogu
jednim prstom. Dva puta dodirnite stavku kako biste je otvorili. Tako
đ
er možete pritisnuti i držati svoj
prst kako biste otvorili zaslon pomo
ć
i koji omogu
ć
uje informacije o odabranoj stavki.
18
Poglavlje 5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i ure
đ
aja za pokazivanje
Sample