HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 23 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 59
Konfiguriranje HDMI audio postavki
HDMI je jedino video su
č
elje koje podržava
video i audio
visoke razlu
č
ivosti. Nakon što povežete
HDMI ure
đ
aj na ra
č
unalo, možete uklju
č
iti HDMI audio slijede
ć
i ove korake:
1.
Na radnoj površini sustava Windows desnim klikom na mišu kliknite ikonu
Zvu
č
nici
na podru
č
ju
obavijesti, na krajnjoj desnoj strani alatne trake, a zatim kliknite
Ure
đ
aji za reprodukciju
.
2.
Na tabulatoru
Reprodukcija
kliknite naziv digitalnog izlaznog ure
đ
aja.
3.
Kliknite
Postavi zadano
, a zatim kliknite
U redu
.
Kako biste strujanje audia vratili do zvu
č
nika ra
č
unala:
1.
Na radnoj površini sustava Windows desnim klikom na mišu kliknite ikonu
Zvu
č
nici
na podru
č
ju
obavijesti, na krajnjoj desnoj strani alatne trake, a zatim kliknite
Ure
đ
aji za reprodukciju
.
2.
Na tabulatoru
Reprodukcija
kliknite
Zvu
č
nici i slušalice
.
3.
Kliknite
Postavi zadano
, a zatim kliknite
U redu
.
Upravljanje audio i video datotekama
CyberLink MediaSuite pomaže vam upravljati i ure
đ
ivati kolekcijama fotografija i video zapisa.
Kako biste otvorili CyberLink MediaSuite, na zaslonu Start utipkajte
c
, a zatim odaberite
CyberLink MediaSuite
.
Za više informacija o aplikaciji CyberLink MediaSuite pogledajte odjeljak softvera Pomo
ć
.
Dijeljenje medija i podataka izme
đ
u ure
đ
aja
Vaše ra
č
unalo konfigurirano je komunikacijom bliskog polja (NFC), što pojednostavljuje spajanje
ure
đ
aja, izmjenu digitalnih informacija i izvo
đ
enje transakcija dodirom. Jednostavnim dodirivanjem
ure
đ
aja s aktiviranim NFC-om i vašeg ra
č
unala, mala koli
č
ina podataka prolazi izme
đ
u vašeg
ra
č
unala i ure
đ
aja. Ure
đ
aji uklju
č
uju telefon s aktiviranim NFC-om, NFC naljepnicu na tradicionalnom
telefonu, poslovnu karticu s URL informacijom web stranice ili poslovnu karticu s podacima za
kontakt. Kod telefona s aktiviranim NFC-om, informacije mogu pro
ć
i informacije o tome kako prenijeti
fotografije ili video sadržaj na vaše ra
č
unalo.
Pronalaženje dodatnih informacija
Za informacije o tome kako dijeliti i koristiti NFC idite na stranicu
go/spectre/nfc
.
Za dodatne informacije posjetite web stranicu Microsofta o tome kako imati razli
č
ita iskustva samo
dodirom. sMedio 360 je softver koji olakšava sinkronizaciju i dijeljenje fotografija i video sadržaja. Za
informacije kliknite naslov
Vodi
č
i
na glavnom zaslonu softvera sMedio 360 Suite.
Upravljanje audio i video datotekama
17
Sample