HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 22 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 59
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego što
stavite slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Za dodatne informacije o sigurnosti pogledajte
odjeljak
Obavijesti o propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
Upotreba programa Beats Audio
Beats Audio možete iskusiti putem
č
etiri unutarnjih zvu
č
nika ra
č
unala, putem vanjskih zvu
č
nika
povezanih na USB priklju
č
ak ili putem slušalica Beats Audio spojenih na uti
č
nicu za slušalice.
Pristupanje aplikaciji Beats Audio
Koristite Beats Audio kontrolnu plo
č
u kako biste pregledali i ru
č
no upravljali postavkama zvuka i
basa.
Kako biste otvorili Beats Audio kontrolnu plo
č
u, na zaslonu Start utipkajte
k
, odaberite
Kontrolna plo
č
a
, odaberite
Hardver i zvuk
, a zatim odaberite
Beats Audio kontrolna plo
č
a
.
Upotreba video funkcije
HP-ovo ra
č
unalo je snažan video ure
đ
aj koji omogu
ć
uje gledanje struje
ć
eg videozapisa s vaših
omiljenih web stranica i preuzimanje video sadržaja i filmova kako biste ih gledali na svom ra
č
unalu
bez povezivanja na mrežu.
Povezivanje HDMI ure
đ
aja
NAPOMENA:
Kako biste HDMI ure
đ
aj spojili na svoje ra
č
unalo, treba vam HDMI kabel koji se
prodaje posebno.
Možete povezati ure
đ
aje visoke definicije na svoje ra
č
unalo, poput igra
ć
e konzole ili digitalne
upravlja
č
ke kutije.
1.
Priklju
č
ite jedan kraj HDMI kabela u HDMI-in priklju
č
ak na ra
č
unalu.
2.
Spojite drugi kraj kabela na ure
đ
aj.
3.
Ako se zaslon ra
č
unala automatski ne prebaci, pritisnite
fn
+
HDMI
kako biste prebacili
zaslon ra
č
unala na HDMI ure
đ
aj.
4.
Upotrijebite tipke Enter, Backspace, strelica gore ili strelica dolje kako biste napravili svoj odabir.
16
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample