HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 21 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 59
4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Upotrijebite HP-ovo ra
č
unalo kao koncentrator za zabavu kako biste se družili putem web kamere,
uživali i upravljali svojom glazbom i kako biste preuzimali i gledali filmove. Ili kako biste svoje
ra
č
unalo u
č
inili još boljim zabavnim centrom, spajali vanjske ure
đ
aje poput zvu
č
nika, slušalica ili
igra
ć
e konzole.
Korištenje web kamere
Vaše ra
č
unalo ima integriranu web-kameru, snažan alat za društveno umrežavanje pomo
ć
u kojeg
možete komunicirati s prijateljima i kolegama u neposrednoj blizini ili na drugom kraju svijeta.
Pomo
ć
u web-kamere možete emitirati videozapis pomo
ć
u softvera za razmjenu izravnih poruka,
snimati i dijeliti videozapis te snimati fotografije.
Kako biste pokrenuli web kameru, na zaslonu Start utipkajte
k
, a zatim odaberite
Kamera
.
Za detalje o korištenju web kamere idite na odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a
zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba zvuka
Na HP-ovom ra
č
unalu možete reproducirati glazbene CD-ove, preuzimati i slušati glazbu, prenositi
audio sadržaj s weba (uklju
č
uju
ć
i radio), snimati audio ili miješati audio i video sadržaj kako biste
stvorili multimedijski sadržaj. Kako biste pove
ć
ali užitak slušanja, pri
č
vrstite vanjske zvu
č
nike ili
slušalice.
Podešavanje glasno
ć
e
1.
Na zaslonu Start pokažite na krajnje desni gornji ili desni kut zaslona kako biste prikazali
ukrasne oznake.
2.
Odaberite
Postavke
, a zatim kliknite na ikonu zvu
č
nika.
3.
Podesite kliza
č
kako biste pove
ć
ali ili smanjili glasno
ć
u.
NAPOMENA:
Glasno
ć
u tako
đ
er možete podesiti pomo
ć
u tipaka za glasno
ć
u na tipkovnici. Dodatne
informacije potražite u odjeljku
Korištenje tipaka za radnju
na stranici
24
.
Spajanje zvu
č
nika
Oži
č
ene zvu
č
nike možete spojiti na svoje ra
č
unalo tako da ih povežete na USB priklju
č
ak na svom
ra
č
unalu.
Kako biste povezali
beži
č
ne
zvu
č
nike na svoje ra
č
unalo, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja. Kako
biste na ra
č
unalo spojili zvu
č
nike visoke definicije, pogledajte
Konfiguriranje HDMI audio postavki
na stranici
17
. Prije spajanja zvu
č
nika smanjite postavku glasno
ć
e.
Spajanje slušalica
Možete priklju
č
iti oži
č
ene slušalice u uti
č
nicu za slušalice na ra
č
unalu.
Da biste na ra
č
unalo priklju
č
ili
beži
č
ne
slušalice, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja.
Korištenje web kamere
15
Sample