HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 20 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 59
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priklju
č
ite u zidnu mrežnu uti
č
nicu
(2)
ili usmjeriva
č
.
NAPOMENA:
Ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke
(3)
, koji sprje
č
ava
interferenciju s televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema ra
č
unalu.
14
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample